YKI0020 Keemia alused
Sügissemester 2014/2015
(Toomas Tamm ja Marina Kudrjashova)

See lehekülg kirjeldab "Keemia aluste" 2014 aasta sügissemestri versiooni. Käesoleva aasta variant on siin.

Keemia aluste kursuse eesmärgiks on I kursuse keemia eriala tudengite keemiaalaste teadmiste ühtlustamine ning ettevalmistamine järgnevate keemiakursuste --- anorgaanilise, orgaanilise, analüütilise, füüsikalise ja biokeemia omandamiseks. Kursus kordab ositi keskkoolikeemias juba õpitud mõisteid ja teooriaid, laiendades ja täiendades neid ning kohati viies need ka kaasaegsemale teaduslikule lähtealusele.

Kursus koosneb loengutest (16, iga nädal), harjutustundidest (8, üle 2 nädala) ja praktikumidest (4, üle 4 nädala). Kursuse edukaks läbimiseks on tarvis ära teha praktilised tööd, mis annavad eksamieelduse, sooritada tasemetöö 01. oktoobril, kontrolltöö harjutustundide raames ning kirjalik eksam eksamisessiooni ajal. Eksami hinne kujuneb kontrolltöös ja eksamil saadud punktide summa alusel.


Aeg ja koht

Järgmine kord loeme seda ainet 2015 sügissemestril.


 

Video eksami ja selle tulemuste kohta.


Reeglid ja tingimused


Info- ja abimaterjalid


Õpik

Raamatu kaanepilt Kursuse põhiõpik on P. Atkins, L. Jones "Keemia alused. Teekond teadmiste juurde", Tartu Ülikooli kirjastus, 2012.

TTÜ raamatukogus on õpikut 2013 aasta sügise seisuga 140 eksemplari, millest osa on reserveeritud lugemissaalis kasutamiseks. Palun teavitage õppejõudu, kui raamat on laenutusest või lugemissaalist otsas!

Õpikut on võimalik osta TÜ kirjastusest (50 EUR kohale minnes, 57 EUR postiga tellides), samuti raamatupoodidest.

E-raamatuna ei ole õpik eesti keeles saadaval. Inglisekeelne originaal on saadaval nii paberil kui e-kujul.

Õpiku veebisaidid:Lugemissoovitus

Semestri esimese nelja nädala jooksul (30. septembriks) lugeda läbi "Põhialused" (lk 25-125). Osata lahendada kõiki selles tekstiosas leiduvaid ülesannete tüüpe. Tasemetöö 01. oktoobril hõlmab Põhialuste materjali, välja arvatud:
  • täpsus ja tõesus, lk 33;
  • halogeenide oksoanioonid, lk 55;
  • lahjendamine, ptk G.4;
  • mahtanalüüs, ptk L.3;
  • elementanalüüs, ptk M.3.

Loengukonspekt

Teema Õpiku ptk. Slaidid 
1. Sissejuhatus   -   [3 slaidi/leht] [6 slaidi/leht]
2. Põhialused I   A-G   [3 slaidi/leht] [6 slaidi/leht]
3. Põhialused II   H-M   [3 slaidi/leht] [6 slaidi/leht]
4. Aatomid   1   [3 slaidi/leht] [6 slaidi/leht]
5. Perioodilisuse süsteem   1   [3 slaidi/leht] [6 slaidi/leht]
6. Keemiline side   2   [3 slaidi/leht] [6 slaidi/leht]
7. Molekulide kuju   3   [3 slaidi/leht] [6 slaidi/leht]
8. Keemiline kineetika   13   [3 slaidi/leht] [6 slaidi/leht]
9. Gaasid   4   [3 slaidi/leht] [6 slaidi/leht]
10. Vedelikud ja tahkised   5   [3 slaidi/leht] [6 slaidi/leht]
11. Termodünaamika I seadus   6   [3 slaidi/leht] [6 slaidi/leht]
12. Termodünaamika II ja III seadus   7   [3 slaidi/leht] [6 slaidi/leht]
13. Füüsikaline ja keemiline tasakaal   8+9   [3 slaidi/leht] [6 slaidi/leht]
14. Happed ja alused   10   [3 slaidi/leht] [6 slaidi/leht]
15. Elektrokeemia   12   [3 slaidi/leht] [6 slaidi/leht]
.

Loenguvideod

Loengute videosalvestused ilmuvad Echo360 portaali mõned tunnid pärast loengu lõppu. Veidi parem (käsitsi redigeeritud ja ajaliselt kohendatud) versioon laaditakse tüüpiliselt 24-48 tunni jooksul algse asemele. Redigeeritusest annab märku salvestise pikkus: algne on üle 1,5 tunni, redigeerituna veidi alla selle.


Videod peatükkide juurde


Harjutustundide materjalid

Harjutustund 1: Mooli mõiste, protsentarvutus [Eesti keeles]
Harjutustund 2: Redoksreaktsioonide tasakaalustamine [Eesti keeles]
Harjutustund 3: Lahused [Eesti keeles]
Harjutustund 4: Gaasid [Eesti keeles]
Harjutustund 5: Termokeemia [Eesti keeles]
Kordamisülesanded kontrolltööks [Eesti keeles]
Harjutustund 7: Elektronid aatomis. Molekulide kuju [Eesti keeles]

Praktikumijuhendid

Praktikumijuhenditega palume tutvuda enne praktikumi, et oleksite saabudes kohe valmis tööle hakkama. Muidu võite mõne töö puhul ajahätta jääda.

Tiitelleht [Eesti keeles]
Nõuded protokollidele [Eesti keeles]
1. Ideaalgaaside seadused [Eesti keeles] [Vene keeles]
2. Lahuste valmistamine, kontsentratsiooni määramine [Eesti keeles] [Vene keeles]
3. Keemiline tasakaal ja reaktsioonikiirus [Eesti keeles] [Vene keeles]
4. Reaktsioonid elektrolüütide lahustes [Eesti keeles] [Vene keeles]

Eestikeelsed laboratoorsete tööde juhendid on avaldatud ka trükisena: A.Trikkel. Keemia alused. Praktikum. TTÜ Kirjastus. Tallinn, 2004. 88p. Küsige TTÜ raamatukogust


Viidad


Kui Teie arvutis puudub PDF-failide lugemiseks vajalik Adobe Acrobat Reader, siis saate selle tasuta alla laadida.

Tallinna Tehnikaülikool, Ehitajate tee 5, 19086 Tallinn
ENG | EST
Siseveeb | ÕIS | Kontakt
(new) validate