YKI3152 Anorgaaniline keemia - praktikum
Kevadsemester 2005/2006

See lehekülg kirjeldab "Anorgaanilise keemia" 2006 aasta kevadsemestri versiooni. Käesoleva aasta variant on siin.

Anorgaanilise keemia praktikumis tutvutakse erinevate reaktsioonidega ja tasakaaluprotsessidega elektrolüütide lahustes - kompleksühendite püsivus, happped ja alused, pH mõõtmine, hüdrolüüs, lahustuvuse tasakaal, redoksreaktsioonid, korrosioon, samuti paljude anorgaaniliste ainete keemiliste omadustega ning nendel omadustel põhinevate kvalitatiivse analüüsi meetoditega.

Eraldiseisva ainena deklareeritakse Anorgaaniline keemia -- praktikum laboratoorseid töid läbiviivale õppejõule.

Praktikume on kaheksa (4 tundi üle nädala) ja nende jooksul sooritatakse seitse praktilist tööd.


Aeg ja koht

Praktikumid toimuvad ruumides VIII-444 või VIII-439.

Aeg Nädal Õppejõud Rühm
E, 10:00 Paaris M.Peld KATB
E, 14:00 Paaris M.Põldme KAOB
K, 08:00 Paaritu M.Peld YAGB
K, 08:00 Paaris A.Trikkel YAGB, YASB
K, 14:00 Paaritu M.Põldme KAOB, KATB
K, 14:00 Paaris A.Trikkel YASB
N, 08:00 Paaritu M.Põldme KATB27
N, 14:00 Paaritu M. Põldme KAOB
R, 08:00 Paaritu M. Põldme KAKB27
R, 14:00 Paaritu M. Peld KAKB
R, 14:00 Paaris M. Peld KAKB, KAOB

Täpsem jaotamine väiksematesse rühmadesse (12...14 inimest) toimub esimeses Anorgaanilise keemia loengus.


Info- ja abimaterjal


Tööjuhendid

Praktikumijuhenditega palume tutvuda põhjalikult enne praktikumi, et oleksite saabudes kohe valmis tööle hakkama. Muidu võite mõne töö puhul ajahätta jääda.

1. Vee analüüs   [Eesti keeles]   [Vene keeles]
2. Kompleksühendid   [Eesti keeles]   [Vene keeles]
3. Elektrolüütide lahused, pH  [Eesti keeles]   [Vene keeles]
4. Lahustuvuse tasakaal  [Eesti keeles]   [Vene keeles]
5. Redoksreaktsioonid, korrosioon  [Eesti keeles]   [Vene keeles]
6. Katioonide analüüs  [Eesti keeles]   [Vene keeles]
7. Anioonide analüüs  [Eesti keeles]   [Vene keeles]

Viidad

 


Kui Teie arvutis puudub PDF-failide lugemiseks vajalik Adobe Acrobat Reader, siis saate selle tasuta alla laadida.
Tallinna Tehnikaülikool, Ehitajate tee 5, 19086 Tallinn
ENG | EST
Siseveeb | ÕIS | Kontakt
(old) validate