YKI0050 Anorgaaniline keemia II
Kevadsemester 2010/2011

Käesolev lehekülg kirjeldab "Anorgaaniline keemia II" 2011. aasta kevadsemestri versiooni. Käesoleva aasta versiooni leiate siit.

Käesolev on magistriaine "Anorgaaniline keemia II" lehekülg. Esmaskursuslastele mõeldud "Anorgaaniline keemia I" lehekülg on siin.

Õppeaine "Anorgaaniline keemia II" tutvustab esimese aasta magistrantidele kaasaegse anorgaanilise keemia erinevaid aspekte. Alustame ülevaatega molekulide ja kristallide sümmeetriast, mis on aluseks järgneva mõistmisele. Edasi räägime kompleksühendite keemiast ja tahke keha keemiast, keemilisest sidemest, anorgaanilistest makromolekulidest ja tahkest kehast, samuti süveneme mõne konkreetse elemendi ühenditesse ja nende omadustesse.

Harjutustundides kinnistame loengutes saadud teadmisi konkreetsete näidete varal ning tutvume mõnede kaasaegsete teoreetiliste mudelitega anorgaanilise keemia kontekstis.

Aeg ja koht

Kursuse maht on 1,5 loengu- ja 1,5 harjutustundi nädalas. Praktikas on loengute osakaal mõnevõrra suurem: keskmiselt tuleb välja üks loeng (2 tundi) nädalas ja üks harjutustund kahe nädala kohta, ühtekokku 24 tundi semestris.
Aine annab 4,0 Euroopa ainepunkti.

Õppetöö toimub esmaspäeviti algusega kell 14:00 ruumis VIII-028 ja neljapäeviti kell 9:00 ruumis VIII-120. Keskmiselt igast kolmest kokkusaamisest üks on harjutustund. Konkreetselt lepime iga järgneva kokkusaamise tüübi kokku eelneval korral.

Kuna kursuse maht saab läbi 12 nädalaga, siis on meil mõningane ajavaru juhtumiteks, kui ühel või teisel põhjusel peame tunni ära jätma. Konkreetsetest ärajätmistest teatan täiendavalt.

Arvestamine ja hindamine

Pooled lõpphinnet mõjutavatest punktidest saavad osalejad ettekande pidamise eest. Teine pool punktidest tuleb eksamilt, mis toimub eksamisessiooni ajal.

Ettekanne kaasaegse anorgaanilise keemia värsketest edusammudest peetakse ühe või enama aastal 2010 või 2011 kõrgetasemelises keemia ajakirjas ilmunud artikli põhjal. Ettekanne tutvustab artiklis kirjeldatud teadustulemusi, kestab umbes 15 minutit pluss kuni 5 minutit aruteluks ja küsimustele vastamiseks. Artikli temaatika peab haakuma anorgaanilise keemiaga või muude käesoleva kursuse raames käsitletud teemadega.

Artikli võib valida mistahes rahvusvahelisest eelretsenseeritavast ajakirjast, näiteks Journal of the Americal Chemical Society, Inorganic Chemistry, European Journal of Inorganic Chemistry, Journal of Solid State Chemistry, jne. Artikli valik tuleb kooskõlastada õppejõuga hiljemalt 31. märtsil. Õppejõul on õigus pakutud artikkel tagasi lükata, millisel juhul tuleb uus artikkel kooskõlastamiseks esitada ühe nädala jooksul.

Ettekanne peetakse kaasaegseid esitlusvahendeid kasutades (arvuti, grafoprojektor). Hinnatakse artikli sisu edastamist (sh sellest sisulist arusaamist), esitlusvahendite kasutamist ja küsimustele vastamist.

Eksam

Eksam toimub kolmapäeval, 18. mail 2011 kell 12:00 ruumis VIII-120. Täpsema eksamikorralduse ja kasutada lubatavad materjalid teatan konsultatsioonil.

Info- ja abimaterjalid

Viidad

Loengukonspekt

Konspekt lisandub vastavalt loengute edenemisele. Trükkimisel jälgige, mis teil juba olemas on: mõnes loengus jõuame läbi võtta rohkem kui ühe peatüki, samas kui mõni teine peatükk täidab mitu loengut.
Siia leheküljele ilmuvad slaidid alati terviklike peatükkidena.

1. Tiitelleht [3 lk/leht] [8 lk/leht]
2. Ülevaade kaasaegsest anorg. keemiast [3 lk/leht] [8 lk/leht]
3. Molekulide sümmeetria [3 lk/leht] [8 lk/leht]
4. Kuublised sümmeetriarühmad [3 lk/leht] [8 lk/leht]
5. Oktaeedrilised kompleksid [3 lk/leht] [8 lk/leht]
6. Keemiline side kompleksühendites [3 lk/leht] [8 lk/leht]
7. Kompleksühendite struktuur [3 lk/leht] [8 lk/leht]
8. Reaktsioonimehhanismid [3 lk/leht] [8 lk/leht]
9. Anorgaanilised makromolekulid [3 lk/leht] [8 lk/leht]
10. Boori keemia [3 lk/leht] [8 lk/leht]
11. Tseoliidid [3 lk/leht] [8 lk/leht]
12. Tahke keha [3 lk/leht] [8 lk/leht]

.

Ülesanded harjutustunniks

Ülesanded on mõeldud eelkõige kohapeal lahendamiseks. Kui kõiki kohapeal ei jõua, siis võib osa jääda koduseks tööks. Trükkida pole tingimata tarvis, jõuate ka kohapeal ekraanilt maha kirjutada.

Harjutus 1-2. Sümmeetria I [3 lk/leht] [8 lk/leht]
Harjutus 3. Sümmeetriarühma määramine [3 lk/leht] [8 lk/leht]
Harjutus 4. Kompleksühendid I [3 lk/leht] [8 lk/leht]
Harjutus 5. Kompleksühendid II [3 lk/leht] [8 lk/leht]
Harjutus 6. Kompleksühendid III [3 lk/leht] [8 lk/leht]
Harjutus 7. Reaktsioonimehhanismid. Makromolekulid I [3 lk/leht] [8 lk/leht]
Harjutus 8. Makromolekulid II, boraanid [3 lk/leht] [8 lk/leht]
Harjutus 9. Tahke keha [3 lk/leht] [8 lk/leht]

Kui Teie arvutis puudub PDF-failide lugemiseks vajalik Adobe Acrobat Reader, siis saate selle tasuta alla laadida.

Tallinna Tehnikaülikool, Ehitajate tee 5, 19086 Tallinn
ENG | EST
Siseveeb | ÕIS | Kontakt
(old) validate