YKI0020 Keemia alused
Sügissemester 2004/2005

Käesolev lehekülg kirjeldab õppeaine 2004 aasta sügissemestri versiooni.

Keemia õpetamise tase keskkooliti on erinev. Keemia aluste kursuse üks eesmärke on kõigi osalejate viimine samale lähtetasemele järgnevate keemiakursuste --- anorgaanilise, orgaanilise, analüütilise, füüsikalise ja biokeemia omandamiseks. Kursus kordab ositi keskkoolikeemias juba õpitud mõisteid ja teooriaid, laiendades ja täiendades neid ning kohati viies need ka kaasaegsemale teaduslikule lähtealusele.

Kursus koosneb loengutest (üks loengupaar igal nädalal), harjutustundidest (üle nädala, s.t. 8 korda semestris) ja praktikumidest (neli korda semestris, igal korral neli tundi korraga). Kursuse edukaks sooritamiseks on tarvis läbi teha praktilised tööd, sooritada kontrolltöö harjutustundide raames ning sooritada eksam. Hinne kujuneb kontrolltööl ja eksamil teenitud punktide summa alusel.


Aeg ja koht

Sügissemestril 2004 toimus õppetöö alljärgnevalt. Järgmine kord õpetame seda ainet sügisel 2005.

Loengud:

Esmaspäeviti kell 14:00, IV-103, T. Tamm

Praktikumid:

Nädalad
1,5,9,132,6,10,143,7,11,154,8,12,16
T, 12:00, IV-401 KAKB11a- KAKB11b- K. Laane
T, 14:00, IV-401 - YASB11a- YASB11b A. Trikkel
K, 12:00, IV-401 KAOB11aKATB11aKAOB11bKATB11b A. Trikkel
N, 8:00, IV-401 KATB17 YAGB11aKAKB17 YAGB11b V. Zitnik/
E. Talimets
R, 8:00, IV-401 KAOB12a- KAOB12b- E. Talimets

Harjutustunnid:

Nädalad
paaritupaaris
E, 16:00, IV-211 KAOB12KAOB11 M. Peld
E, 16:00, IV-209 YAGB11- T. Tamm
E, 16:00, VI-102 - YASB11 T. Tamm
T, 10:00, IV-211 KAKB11- T. Tamm
T, 12:00, V-209 KATB11- M. Peld
T, 14:00, IV-210 - KATB17
KAKB17
T. Tamm
Semestri viimased harjutustunnid (T. Tamm):
K, 08. dets, 10:00, III-213 - YASB11 T. Tamm
N, 02. dets, 10:00, IV-301 - KATB17
KAKB17
T. Tamm
Õppetöö viimasel nädalal (13-17 dets) T. Tamme harjutustunde ei toimu.

Harjutustunni järeltööd:

K, 01. detsember, 17:00, III-103 T. Tamm
K, 08. detsember, 17:00, V-103 T. Tamm

Konsultatsioonid:

E, 20. detsember, 12:00, IV-103
E, 03. jaanuar, 12:00, IV-209

Eksamid:

T, 21. detsember, 10:00, ruum III-103
K, 22. detsember, 10:00, ruum III-103
T, 04. jaanuar, 10:00, ruum III-103

Praktikumid toimuvad neljanädalaste tsüklitena vastavalt ülaltoodud tabelile. Suuremad õpperühmad jagatakse a- ja b- alarühmadeks, sest laborisse mahub 15 inimest. Kokku käib iga tudeng praktikumis neljal korral semestris.

Harjutustundide jaotus nädalatele on analoogne, kuid need toimuvad igal teisel nädalal: osadel rühmadel paaritutel, teistel paarisnädalatel. Rühmi poolitada pole tarvis.

Juhul, kui Te olete "Keemia aluseid" varem kuulanud ja soovite sel aastal oma tulemust parandada, palun võtke ühendust prof. Toomas Tammega. Varasemate aastate ja käesoleva aasta hindamissüsteemid ei pruugi olla ühilduvad, mistõttu varasemaid punkte ei ole mõnel juhul võimalik üle kanda.


Info- ja abimaterjalid


Viidad


Loengukonspekt

Konspekt lisandub vastavalt loengute edenemisele. Trükkimisel jälgige, mis teil juba olemas on: mõnes loengus jõuame läbi võtta rohkem kui ühe peatüki, samas kui mõni teine peatükk täidab mitu loengut. Siia leheküljele ilmuvad slaidid alati terviklike peatükkidena.

1. Tiitelleht [2 lk/leht] [4 lk/leht]
2. Aine ja selle mõõtmine [2 lk/leht] [4 lk/leht]
3. Keemilised reaktsioonid [2 lk/leht] [4 lk/leht]
4. Aine olekud [2 lk/leht] [4 lk/leht]
5. Lahused [2 lk/leht] [4 lk/leht]
6. Gaasid [2 lk/leht] [4 lk/leht]
7. Termokeemia [2 lk/leht] [4 lk/leht]
8. Faasisiirded [2 lk/leht] [4 lk/leht]
9. Keemilise reaktsiooni kiirus [2 lk/leht] [4 lk/leht]
10. Keemiline tasakaal [2 lk/leht] [4 lk/leht]
11. Elektronid aatomites [2 lk/leht] [4 lk/leht]
12. Aatomite elektronkonfiguratsioonid [2 lk/leht] [4 lk/leht]
13. Perioodilisuse süsteem [2 lk/leht] [4 lk/leht]
14. Keemiline side [2 lk/leht] [4 lk/leht]
15. Molekulide kuju [2 lk/leht] [4 lk/leht]
16. Valentssidemete teooria [2 lk/leht] [4 lk/leht]
17. Molekulidevahelised jõud [2 lk/leht] [4 lk/leht]
18. Iseeneslikud protsessid [2 lk/leht] [4 lk/leht]
19. Elektrokeemia alused [2 lk/leht] [4 lk/leht]


Harjutustundide materjalid

Materjalid lisanduvad vastavalt õppetöö edenemisele. Üks teema kestab kaks nädalat.

1. Protsentarvutus [1 lk/leht]
2. Tasakaalustamine [1 lk/leht]
3. Lahused [1 lk/leht]
4. Moolarvutus ja gaasid [1 lk/leht]
5. Termokeemia [1 lk/leht]
6. (Kontrolltöö)
7. Aatomi ehitus [1 lk/leht]
8. Molekulide ehitus [1 lk/leht]

Õiged vastused tunnis tehtud ülesannetele (1-5).

Kui Teie arvutis puudub PDF-failide lugemiseks vajalik Adobe Acrobat Reader, siis saate selle tasuta alla laadida.

Tallinna Tehnikaülikool, Ehitajate tee 5, 19086 Tallinn
ENG | EST
Siseveeb | ÕIS | Kontakt
(old) validate