YKI3152 Anorgaaniline keemia - praktikum
Kevadsemester 2006/2007

See lehekülg kirjeldab "Anorgaanilise keemia" 2007. aasta kevadsemestri versiooni. Käesoleva aasta variant on siin.

Anorgaanilise keemia praktikumis tutvutakse erinevate reaktsioonidega ja tasakaaluprotsessidega elektrolüütide lahustes - kompleksühendite püsivus, happped ja alused, pH mõõtmine, hüdrolüüs, lahustuvuse tasakaal, redoksreaktsioonid, korrosioon, samuti paljude anorgaaniliste ainete keemiliste omadustega ning nendel omadustel põhinevate kvalitatiivse analüüsi meetoditega.

Eraldiseisva ainena deklareeritakse Anorgaaniline keemia -- praktikum laboratoorseid töid läbiviivale õppejõule.

Praktikume on kaheksa (4 tundi üle nädala) ja nende jooksul sooritatakse seitse praktilist tööd.


Aeg ja koht

Praktikumid toimuvad ruumides VIII-444 või VIII-439.

Aeg Nädal Õppejõud Rühm
E, 10:00 Paaritu K.Laane KAKB
E, 10:00 Paaris K.Laane KAKB
E, 14:00 Paaritu M.Uudsemaa YASB
T, 08:00 Paaritu M.Põldme KAOB
T, 08:00 Paaris M.Põldme KAOB
T, 14:00 Paaritu M.Uudsemaa YASB
K, 08:00 Paaritu T.Levandi KATB
K, 08:00 Paaris T.Levandi KATB
K, 12:00 Paaris T.Levandi YAGB
N, 14:00 Paaritu M.Põldme KAKB27
N, 10:00 Paaris M.Kudrjashova KATB27
R, 08:00 Paaris M.Põldme KAOB

Teated

    NB! YASB21 20. aprillil unustati õppelaborisse VIII-444 taskuarvuti. Kätte saab VIII-415.


Tulemused

  • YASB21 Praktikumitööde  lõppseis  (M. Uudsemaa)
  • KATB21, YAGB21 Praktikumitööde  lõppseis  (T. Levandi/ M. Uudsemaa)
  • KAKB21 Praktikumitööde  lõppseis  (K.Laane)

Info- ja abimaterjal


Tööjuhendid

Praktikumijuhenditega palume tutvuda põhjalikult enne praktikumi, et oleksite saabudes kohe valmis tööle hakkama. Muidu võite mõne töö puhul ajahätta jääda.

Tiitelleht   [Eesti keeles]  
1. Vee analüüs   [Eesti keeles]   [Vene keeles]
2. Kompleksühendid   [Eesti keeles]   [Vene keeles]
3. Elektrolüütide lahused, pH  [Eesti keeles]   [Vene keeles]
4. Lahustuvuse tasakaal  [Eesti keeles]   [Vene keeles]
5. Redoksreaktsioonid, korrosioon  [Eesti keeles] UUS!   [Vene keeles]
6. Katioonide analüüs  [Eesti keeles]   [Vene keeles]
7. Anioonide analüüs  [Eesti keeles] UUS!   [Vene keeles]

Viidad

 


Kui Teie arvutis puudub PDF-failide lugemiseks vajalik Adobe Acrobat Reader, siis saate selle tasuta alla laadida.
Tallinna Tehnikaülikool, Ehitajate tee 5, 19086 Tallinn
ENG | EST
Siseveeb | ÕIS | Kontakt
(old) validate