YKI0031 Anorgaaniline keemia I
Kevadsemester 2016/2017 (dots. Toomas Tamm)

Anorgaaniline keemia I on jätkuks Keemia alustele. Kursus arendab osalejate teoreetilisi ja praktilisi oskusi kaasaegse keemia põhialuste rakendamisel igapäevases laboritöös.

Kursus koosneb:

  • Kaheksast loengust (üle nädala esmaspäeviti kell 12);
  • 16-st harjutustunnist (igal nädalal);
  • Kaheksast neljatunnisest praktikumist (üle nädala vastavalt tunniplaanile).

Praktikumi ja sellega seonduva kontrolltöö edukas sooritamine on üheks eelduseks eksamile pääsemisel. Hinne aine eest kujuneb harjutustunni kontrolltööde (60% hindest) ja eksami (40% hindest) alusel.

YASB õppekavas tuleb paralleelselt läbida "Elementide keemia" kursus (2 EAP), mis täiendab teadmisi keemilistest elementidest ioonide kvalitatiivse keemilise analüüsi kaudu.


Info- ja abimaterjalid


Loenguslaidid ja konspekt

Slaidide koopiad lisanduvad vastavalt loengute edenemisele ja õppejõu ajabilansile.

Loengumaterjalid (T. Tamm).
Loengukonspekti on koostanud prof. Andres Trikkel 2008. aastal ja täiendanud T. Tamm.

TeemaSlaidid Konspekt
1. Sissejuhatus [3 lk/leht] [6 lk/leht]   [Video]
2. Kompleksühendid [3 lk/leht] [8 lk/leht] [Konspekt PDF] 
3. Vesinik [3 lk/leht] [8 lk/leht]   [Video]
4. Halogeenid [3 lk/leht] [8 lk/leht] [Konspekt PDF]  [Video]
5. Hapnik ja väävel [3 lk/leht] [8 lk/leht] [Konspekt PDF]  [Video]
6. Lämmastik ja fosfor [3 lk/leht] [8 lk/leht] [Konspekt PDF]  [Video]
7. Süsinik ja räni [3 lk/leht] [8 lk/leht] [Konspekt PDF]  [Video]
8. Enimtoodetud kemikaalid [3 lk/leht] [8 lk/leht]   [Video]
9. Ülevaade d-elementidest [3 lk/leht] [8 lk/leht] [Konspekt PDF] 
10. Raud [3 lk/leht] [8 lk/leht] [Konspekt PDF]  [Video]
11. Kokkuvõtteks [Konspekt PDF] 
.

A. Trikkeli materjal "Anorgaanilise keemia nomenklatuurist"
Tartu Ülikooli materjal kompleksühendite nomenklatuurist


Loenguvideod

Loengute videosalvestused ilmuvad Echo360 portaali mõned tunnid pärast loengu lõppu. Veidi parem (käsitsi redigeeritud ja ajaliselt kohendatud) versioon laaditakse tüüpiliselt 24-48 tunni jooksul algse asemele. Redigeeritusest annab märku salvestise pikkus: algne on üle 1,5 tunni, redigeerituna veidi alla selle.


Kontakt

Kõigi ainet puudutavate pöördumiste jaoks palume kasutada e-posti aadressi keemiafoo@ttufoo.ee
Üldaadress tagab pöördumiste registreerimise ja organiseeritud vastamise.

Harjutustundide ja praktikumide materjalid


Viidad


Videod peatükkide juurde

 


Kui Teie arvutis puudub PDF-failide lugemiseks vajalik Adobe Acrobat Reader, siis saate selle tasuta alla laadida.
Tallinna Tehnikaülikool, Ehitajate tee 5, 19086 Tallinn
ENG | EST
Siseveeb | ÕIS | Kontakt
(new) validate