YKI0020 Keemia alused
Sügissemester 2005/2006

See lehekülg kirjeldab "Keemia aluste" 2005 aasta sügissemestri versiooni. Käesoleva aasta variant on siin.

Keemia aluste kursuse eesmärgiks on I kursuse keemia eriala tudengite keemiaalaste teadmiste ühtlustamine ning ettevalmistamine järgnevate keemiakursuste --- anorgaanilise, orgaanilise, analüütilise, füüsikalise ja biokeemia omandamiseks. Kursus kordab ositi keskkoolikeemias juba õpitud mõisteid ja teooriaid, laiendades ja täiendades neid ning kohati viies need ka kaasaegsemale teaduslikule lähtealusele.

Kursus koosneb loengutest (16, iga nädal), harjutustundidest (8, üle 2 nädala) ja praktikumidest (4, üle 4 nädala). Kursuse edukaks läbimiseks on tarvis ära teha praktilised tööd, mis annavad eksamieelduse, sooritada kontrolltöö harjutustundide raames ning kirjalik eksam eksamisessiooni ajal. Eksami hinne kujuneb kontrolltöös ja eksamil saadud punktide summa alusel.


Aeg ja koht

Loengud:

Kolmapäeviti kell 8:00, III-103, Merike Peld

Praktikumid:

Esmaspäeviti kell 14:00, Andres Trikkel
Teisipäeviti kell 14:00, Andres Trikkel
Kolmapäeviti kell 12:00, Kaie Laane
Reedeti kell 8:00, Ellen Talimets

Harjutustunnid:

Teisipäeviti kell 12:00, KAKB11,17/KATB11,17, VII-323
Neljapäeviti kell 8:00, YAGB11/YASB11, VIII-120
Neljapäeviti kell 10:00, /KAOB11,12, VIII-120

Konsultatsiooni aeg:

Neljapäeviti kell 12:00-13:00, VIII-413, Merike Peld
Juhul, kui see aeg ei sobi, võib täiendavalt mingi teise aja kokku leppida.

Eksamid:

20. dets. 2005 kell 10:00 ruumis IV-103
4. jaan. 2006 kell 10:00 ruumis IV-103
12.jaan. 2006 kell 10:00 ruumis VIII-109
13.jaan. 2006 kell 10:00 ruumis IV-103

Konsultatsioonid toimuvad 19. dets., 3. jaan. ja 12. jaan. kell 14:00 ruumis V-215, 11. jaan. kell 14:00 ruumis IV-308.

Eksamile registreerumine toimub loengutes alates 23. novembrist.

JÄRELEKSAM

25. aprillil 2006 kell 14:15 ruumis V-402

Kontrolltööd saab eelnevalt ümber teha 19. aprillil kell 12:00 ruumis VIII-120 (teatada ette!)

NB! Juhul, kui teete kontrolltöö uuesti, jääb kehtima viimane tulemus - ka siis, kui see on eelmisest madalam!

NB! Positiivset hinnet saab ümber teha ainult üks kord. Kehtima jääb viimane hinne, seda ka juhul, kui see on eelmisest hindest madalam.


Tulemused

  • Praktikumide lõppseis ja arvestustööde tulemused 2005/2006 S (A.Trikkel)
  • Harjutustunni kontrolltööde ja järeltööde  tulemused  seisuga 16. dets. 2005 (M.Peld)
  • Keemia aluste eksami  tulemused  seisuga 13. jaan 2006 (M.Peld)
  • Keemia aluste 19. jaanuari lisaeksami  tulemused  (M.Peld)
  • Keemia aluste 31. jaanuari lisaeksami  tulemused  (M.Peld)

Info- ja abimaterjalid


Viidad


Loengukonspekt


Harjutustundide materjalid

Kui Teie arvutis puudub PDF-failide lugemiseks vajalik Adobe Acrobat Reader, siis saate selle tasuta alla laadida.

Tallinna Tehnikaülikool, Ehitajate tee 5, 19086 Tallinn
ENG | EST
Siseveeb | ÕIS | Kontakt
(old) validate