YKI0020 Keemia alused
Sügissemester 2006/2007 (Merike Peld ja Andres Trikkel)

See lehekülg kirjeldab "Keemia aluste" 2006 aasta sügissemestri versiooni. Käesoleva aasta variant on siin.

Keemia aluste kursuse eesmärgiks on I kursuse keemia eriala tudengite keemiaalaste teadmiste ühtlustamine ning ettevalmistamine järgnevate keemiakursuste --- anorgaanilise, orgaanilise, analüütilise, füüsikalise ja biokeemia omandamiseks. Kursus kordab ositi keskkoolikeemias juba õpitud mõisteid ja teooriaid, laiendades ja täiendades neid ning kohati viies need ka kaasaegsemale teaduslikule lähtealusele.

Kursus koosneb loengutest (16, iga nädal), harjutustundidest (8, üle 2 nädala) ja praktikumidest (4, üle 4 nädala). Kursuse edukaks läbimiseks on tarvis ära teha praktilised tööd, mis annavad eksamieelduse, sooritada kontrolltöö harjutustundide raames ning kirjalik eksam eksamisessiooni ajal. Eksami hinne kujuneb kontrolltöös ja eksamil saadud punktide summa alusel.


Aeg ja koht

Loengud:

Reedeti kell 12:00, VII-131, Merike Peld; alates 5. loengust Andres Trikkel

NB! Merike Peld ei tööta TTÜ-s alates 27. Oktoobrist 2006

Konsultatsioon

Küsimuste korral pöörduda:
Andres Trikkel - IVB-222 (uks suletud, helistada ukse taga stendil oleval numbril - tulen vastu); atrik at staff.ttu.ee

Praktikumid:

E (1/3) kell 10:00, Kaie Laane - KAOB11 a/b
E (2/4) kell 10:00, Meeme Põldme - KATB17
T (1/3) kell 8:00, Jelena Gorbatsova - KAKB11 a/b
T (2/4) kell 8:00, Jelena Gorbatsova - YASB11 a/b
T (2/4) kell 14:00, Kaie Laane - YAGB11 a/b
R (1/3) kell 8:00, Meeme Põldme - KAKB17
R (2/4) kell 8:00, Kaie Laane - KAOB12 a/b
R (1/3) kell 14:00, Kaie Laane - KATB11 a/b

Harjutustunnid:

E (2/4) kell 14:00, VIII-109 - YASB11
E (2/4) kell 16:00, VIII-057 - KAKB11; KAOB11
K (2/4) kell 10:00, III-311 - KATB11; KAOB12
K (2/4) kell 14:00, VIII-057 - KAKB17; KATB17 (M.Borissova)
K (2/4) kell 16:00, V-304 - YAGB11

Merike Peldi harjutustunde jätkab Merle Uudsemaa
(tööruum: VIII - 418)

Eksamid:

JÄRELEKSAMID
Järeleksam sügissemestril 2007:
3. nädalal, T. 18. septembril, kell 16:00.
Ruum III - 308.
Osalemissoovist teatada meilitsi!
Kui on veel ettepanekuid/soove eksamiaja suhtes, võtke ühendust!

Järgmine järeleksam talvesessil jaanuaris 2008 - kasutage loengute uuesti kuulamise võimalust!


Tulemused

  • Põhieksami tulemused (18. jaan. 2007)
  • Järeleksami tulemused (24. jaan. 2007, A.Trikkel)
  • Järeleksami tulemused (06. veeb. 2007, A.Trikkel)

Info- ja abimaterjalid


Loengukonspekt

Merike Peld: Andres Trikkel:


Harjutustundide materjalid


Viidad


Kui Teie arvutis puudub PDF-failide lugemiseks vajalik Adobe Acrobat Reader, siis saate selle tasuta alla laadida.

Tallinna Tehnikaülikool, Ehitajate tee 5, 19086 Tallinn
ENG | EST
Siseveeb | ÕIS | Kontakt
(old) validate