YKI0020 Keemia alused
Sügissemester 2007/2008
(Merle Uudsemaa ja Marina Kudrjashova)

See lehekülg kirjeldab "Keemia aluste" 2007 aasta sügissemestri versiooni. Käesoleva aasta variant on siin.

Keemia aluste kursuse eesmärgiks on I kursuse keemia eriala tudengite keemiaalaste teadmiste ühtlustamine ning ettevalmistamine järgnevate keemiakursuste --- anorgaanilise, orgaanilise, analüütilise, füüsikalise ja biokeemia omandamiseks. Kursus kordab ositi keskkoolikeemias juba õpitud mõisteid ja teooriaid, laiendades ja täiendades neid ning kohati viies need ka kaasaegsemale teaduslikule lähtealusele.

Kursus koosneb loengutest (16, iga nädal), harjutustundidest (8, üle 2 nädala) ja praktikumidest (4, üle 4 nädala). Kursuse edukaks läbimiseks on tarvis ära teha praktilised tööd, mis annavad eksamieelduse, sooritada kontrolltöö harjutustundide raames ning kirjalik eksam eksamisessiooni ajal. Eksami hinne kujuneb kontrolltöös ja eksamil saadud punktide summa alusel.


Aeg ja koht

Järeleksamid:

EESTI RÜHMAD (M. Uudsemaa)

E. 04. veebruaril 2008 kell 10:00 ruumis VIII-109

Järeleksamile registreerumine ruumis VIII-418 või
merle at yki.ttu.ee


Eksamid:

VENE RÜHMAD (M. Kudrjashova)

R. 11. jaan. 2008 kell 10:00 ruumis VI-124
T. 15.jaan. 2008 kell 10:00 ruumis VIII-109

Järeleksam toimub
kolmapäeval, 23. jaanuaril 2008, kell 10:00 ruumis VIII-120 või neljapäeval, 24. jaanuaril 2008 kell 10:00 ruumis IV-103

Регистрация на экзамен.
UUS! Вопросы для подготовки к экзамену (PDF).


Eksamitulemused:


Loengud:

T kell 12:00, VI-122, Marina Kudrjashova (vene keeles)

N kell 16:00, V-103, Merle Uudsemaa (eesti keeles)

Konsultatsioon

Küsimuste korral pöörduda:
Marina Kudrjashova - VIII-417, tel 620 2811
Merle Uudsemaa - VIII-418, tel 620 2811

Praktikumid:

E (2) kell 8.15 - YAGB11 c (K. Laane)
T (1/3) kell 10:00 - KATB11 a/b (K. Helmja)
T (3) kell 14:00 - YASB11 c (K. Helmja)
N (1/3) kell 14:00 - KAOB17 a/b (J.Gorbatsova)
R (1/3) kell 12:00 - YAGB11 a/b (T. Levandi)
T (2/4) kell 8:00 - KAKB11 a/b (K. Helmja)
T (2/4) kell 14:00 - KAOB11 a/b (T. Levandi)
N (2/4) kell 14:00 - KATB17; KAKB17 a/b (J.Gorbatsova)
R (2/4) kell 12:00 - YASB11 a/b (T. Levandi)


Tulemused

Praktikumide järelvastamise võimalused:

T. 15. jaan. 2008 kell 16:00 ruumis VIII-444 NB! VIIMANE VÕIMALUS!

Palun tulge oma töödele järele ruum VIII-415!

Praktikumid:

 • YAGB-11 (a,b) praktikumide ja arvestustööde  tulemused  seisuga 7. jaan. 2008 (T. Levandi)
 • YAGB-11 (c) praktikumide ja arvestustööde  tulemused  seisuga 4. jaan. 2008 (K. Laane)
 • KAKB11 praktikumide ja arvestustööde  tulemused  seisuga 14. jaan. 2008 (K. Helmja)
 • KAOB11 (a,b) praktikumide ja arvestustööde  tulemused  seisuga 7. jaan. 2008 (T. Levandi)
 • KATB11 praktikumide ja arvestustööde  tulemused  seisuga 14. jaan. 2008 (K. Helmja)
 • YASB11 (a,b) praktikumide ja arvestustööde  tulemused  seisuga 7. jaan. 2008 (T. Levandi)
 • YASB11 (c) praktikumide ja arvestustööde  tulemused  seisuga 14. jaan. 2008 (K. Helmja)

Harjutustunnid:

 • KAKB17 ja KATB17 harjutustunni kontrolltööde  tulemused  seisuga 26. nov. 2007 (E. Gorbatsova)
 • KAKB11 ja KAOB11 harjutustunni kontrolltööde  tulemused  seisuga 21. dets. 2007 (T. Tamm)
 • YASB11 ja YAGB11 harjutustunni kontrolltööde  tulemused  seisuga 14. dets. 2007 (M. Uudsemaa)
 • KATB11 harjutustunni kontrolltööde  tulemused  seisuga 02. jaan. 2008 (K. Laane)

Info- ja abimaterjalid


Loengukonspekt


Harjutustundide materjalid


Praktikumijuhendid

Praktikumijuhenditega palume tutvuda enne praktikumi, et oleksite saabudes kohe valmis tööle hakkama. Muidu võite mõne töö puhul ajahätta jääda.

Tiitelleht [Eesti keeles]
Nõuded protokollidele [Eesti keeles]
1. Ideaalgaaside seadused [Eesti keeles] [Vene keeles]
2. Lahuste valmistamine, kontsentratsiooni määramine [Eesti keeles] [Vene keeles]
3. Keemiline tasakaal ja reaktsioonikiirus [Eesti keeles] [Vene keeles]
4. Reaktsioonid elektrolüütide lahustes [Eesti keeles] [Vene keeles]

Eestikeelsed laboratoorsete tööde juhendid on avaldatud ka trükisena: A.Trikkel. Keemia alused. Praktikum. TTÜ Kirjastus. Tallinn, 2004. 88p. Küsige TTÜ raamatukogust


Viidad


Kui Teie arvutis puudub PDF-failide lugemiseks vajalik Adobe Acrobat Reader, siis saate selle tasuta alla laadida.

Tallinna Tehnikaülikool, Ehitajate tee 5, 19086 Tallinn
ENG | EST
Siseveeb | ÕIS | Kontakt
(old) validate